vinjetti

Aikuinen - älä luovu leikistä

| Maarit Lassander | leikki, luovuus ja työ


Uteliaisuus maailmasta on asia, jota kannattaa vaalia. Lapsuudessa kokeilujen ja leikin kautta löytyy syyn ja seurauksen periaate, mutta myös kokemus siitä, että vaikutusten verkostot ovat monimutkaisempia kuin voimme käsittää. Kuten vaikkapa vastaus kysymykseen; miksi kasvi joka ei ole kukkinut kymmeneen vuoteen on tänä kesänä puhjennut loistoonsa. Sen lumipallomaiset valkoiset kukinnot roikkuvat raskaina hennoista oksista ja askarruttavat mieltäni.

Aikuinen etsii tietoa, mutta siihen ei tarvitse jäädä jumiin, myös aikuisella on oikeus leikkiin ja luovuuteen.


Lapsille on luontaista rakentaa, hajottaa, kasvattaa ja leikkiä luonnon lainalaisuuksien äärellä. Niinä hetkinä, kun lapsi on vahvasti keskittynyt ympäristönsä tutkimiseen hän myös oppii parhaiten ymmärtämään sen toimintaa. Alison Gopnik kirjoittaa kirjassaan Puutarhuri ja puuseppä (The Gardener and the carpenter, 2016) siitä, miten antamalla lasten olla rauhassa he oppivat myös tutkimaan itse ja leikkimään monipuolisemmin. Jos rakennussarjalla on vain yksi oikea rakennustapa, se rajoittaa leikin yhteen ja pian tylsäksi käyvään malliin. Olemalla puutarhureita annamme lasten kasvaa omaan suuntaansa, eikä meidän tarvitse veistää heille täydellistä tulevaisuutta. Aikuisetkin leikkivät, vaikkakin eri tavalla kuin lapset. Leikin tunnistaa samoista asioista kuin lapsenakin, se on vapaata, omaehtoista, luovaa, keskittynyttä ja nautinnollista.

Joskus auttaa kun palaa mielessään omiin 8-9 vuotiaan kiinnostuksen kohteisiinsa, sieltä saattavat löytyä ne aidosti kiinnostavat leikin aiheet, jotka nuoruudessa ja aikuisuudessa jäivät suoriutumisen ja tuotteliaisuuden jalkoihin.


Meditointi ja mindfulness tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä samankaltaisten mielen tilojen äärelle kuin keskittynyt leikki. Läsnäoleva mieli on hetkeksi vapaa mielen keskusohjaamon (otsalohkot) kontrollista. Sillä on mahdollisuus liikkua vapaasti mutta ilman jatkuvaa huolta, ennakointi, kurkottamista menneeseen tai tulevaan. Kiinnittymällä tähän hetkeen ja sen tarjoamaan aistikokemukseen on mahdollistaa antaa luovalle mielelle parhaat mahdollisuudet löytää uusia ratkaisuja ja tapoja löytää asioita. Kiireinen, suorittava mieli toimii paljolti automaattiohjauksella ja luottaa rutiineihin, sääntöihin ja pysyttelee kapean huomion alueella. Luovuus ja leikki vaativat olemisen tilaa, pysähtymistä ja aikaa. Siksi ne helposti myös unohtuvat arjen keskellä.

Työ ja leikki eivät ole välttämättä toistensa vastakohtia. Parhaimmillaan vaikkapa tutkijat saavat mahdollisuuden käyttää mielikuvitusta, leikkiä teorioilla, testata ja löytää uusia vastauksia.


Leikin ominaisuuksia voi löytää myös monesta muusta ammatista. Anna siis sisäisen lapsesi olla myös aikuinen, ja leiki sillä mikä sinua kiinnostaa. Antamalla leikille hyvät mahdollisuudet kasvaa, poistat turhia rajoja, sääntöjä ja odotuksia siltä, miltä aikuisuuden pitäisi näyttää.