vinjetti

Kaikki sijoittaminen on vaikuttamista - mutta onko se vastuullista?

| Maarit Lassander


Onko sinun sijoitussalkkusi rakennettu vastuullisen sijoittaminen pohjalle? Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvien hallintotapojen huomioon ottamista niin, että sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat. Näillä periaatteilla voidaan antaa niin sanottu ESG-arvosana (environmental, social, governance). Mutta ovatko tuotto ja vastuullisuus siis yhteensopivia? Ja mitä muita vaikutuksia voisi olla vastuullisuudesta?

Monesti sijoittamisen kohdalla puhutaan enimmäkseen tuotosta. Silloin jää kuitenkin huomaamatta se miten pienetkin summat ja rahavirrat rakentavat meitä ympäröivää maailmaan. Vaikka et tavoittelisi vaikuttavuutta sijoittamisella (impact investment, positiivisia mitattavia vaikutuksia), myös sinun päätöksilläsi on oma vaikutuksensa, olit siitä sitten tietoinen tai et. Sillä päästään suoraan talouspsykologian ytimeen, sillä paitsi ympäröivään maailmaan -

sijoituksilla on vaikutuksia myös meihin itseemme sijoittajina.


Ja niin kuin kaikessa toiminnassa (jos liikut kolme kertaa viikossa, sillä on huomattavasti suurempi vaikutus kuin satunnaisella salipiipahduksella), mitä säännöllisemmin ja suunnitelmallisemmin asioita tehdään, sitä suurempi vaikutus niillä on.

Hyviä uutisia! Meillä on tutkittua tietoa siitä, vastuullisesti toimivilla ja kehitystä eteenpäin vievillä yrityksillä on vähintään yhtä hyvä ja todennäköisesti pitkällä tähtäimellä parempi mahdollisuus tuottaa lisäarvoa sijoittajille. Vastuullisuus vähentää riskejä, koska huomioidaan paremmin ympäristövaikutukset, yhteiskunnalliset tarpeet ja ehkä myös napataan nopeammin kiinni siitä, mitä tulevaisuuden maailmassa tarvitaan.

Jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia, kannattaa myös muistaa, että monet yritykset yrittävät rakentaa vastuullisuuden brändiä, koska se on helpommin markkinoitavissa ja houkuttelee asiakkaita. Sillä on hyvät vaikutuksensa, jos vastuullisuuteen oikeasti kiinnitetään huomiota, mutta jos siitä tulee vain pinnallinen julkisuuskuvan kiillotus, sanojen takana ei olekaan tekoja.

Jos haluamme tehdä tietoisesti vaikuttavaa sijoittamista, meidän on pystyttävä mittaamaan vaikutuksia.


Ja jotta jotain pystyisi mittaamaan on ensin päätettävä, mitä halutaan saada selville. Tässä muutamia asioita, joita vaikuttava sijoittaminen voi keskittyä:


  • Sijoitan kohteisiin, joissa toiminta on kestävällä pohjalla ja pitkäaikaista.
  • Sijoitan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen (esim. ympäristöteknologiaan, terveyspalveluihin, koulutukseen, työllisyyteen)
  • Sijoitan kohteisiin, joissa valvotaan toiminnan eettisyyttä ja jossa työstä saa tarpeeksi suuren palkan.
  • Sijoitan innovaatioihin, joilla on positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin tulevaisuudessa.
  • Sijoitan kohteisiin, joissa tasa-arvo on toiminnan tavoitteena (esim. naisyrittäjien tukeminen, koulutuksen takaaminen kaikille)

Entä sitten se psykologinen vaikutus?

Kun lähdet rakentamaan oman näköistä sijoitussuunnitelmaa, joudut samalla pohtimaan omia arvoja ja niiden toteutumista.


Tässä kannattaakin tehdä kunnon pohjatyötä, ja oikeasti laittaa itselleen paperille, mikä on sinulle tärkeää. Vaihtoehtoja on paljon ja navigointi on helpompaa, kun tiedät tarkemmin mihin haluat pelinappulasi laittaa. Kun teet omassa elämässäsi arvojen mukaisia tekoja, se tuntuu mielekkäämmältä ja voit paremmin, sekä psyykkisesti että fyysisesti. Vaikuttaminen ympäristöömme on yksi parhaita tapoja lisätä tunnetta siitä, että olemme tässä yhdessä ja voimme tehdä tärkeitä valintoja. Eli vastuullinen sijoittaminen voisi olla meille terveystekijä!

Miten sitten lähteä vastuulliseksi ja vaikuttavaksi sijoittajaksi? Tässä muutama askel, joista lähteä liikkeelle:

  1. Kysy itseltäsi, mihin haluat vaikuttaa ja mitä haluat edistää, millaisiin arvoihin se perustuu
  2. Pohdi, haluatko keskittyä vastuulliseen sijoittamiseen vai vaaditko sijoituskohteiltasi todellista mitattavaa vaikuttavuutta. Kumpikin on hyvä vaihtoehto, mutta jälkimmäinen vaatii sinulta todennäköisesti enemmän asiaan perehtymistä.
  3. Jos lähdet perehtymään asiaan, niin vaikkapa Pörssisäätiön säätiön sijoituskoulusta löydät lisää tietoa aiheesta. https://www.porssisaatio.fi/sijoituskoulu/vastuullinen-sijoittaminen/
  4. Tarkastele omaa sijoitustoimintaa esim. onko salkunhoitajasi allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja miten vastuullisuus näkyy heidän toiminnassaan
  5. Pystytkö arvioimaan sijoituskohteitasi ulkopuolisin mittarein (esim. Morningstar esittelee rahastojen vastuullisuus arviot).