vinjetti

Arvojen mukaisesti toimimalla voi vahvistaa merkityksen tunnetta elämässä. Luomme uusia, tutkimukseen perustuvia työkaluja, kursseja ja yhteistyömalleja.

Vignette map

Työkaluja

Elämänpolku on itsetutkisteluun kannustava työkalu, jonka avulla voi tutkia ja oppia ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja motivaatiotaan. Sen avulla voi inspiroitua alasta, josta ei ollut aiemmin kuullutkaan, tai uskaltaa keksiä työn, jota ei ole vielä olemassa. Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla yksilöllisten arvojen ja motiivien tutkimusta, kognitiivisen käyttäytymisterapian toiminnallisia harjoituksia sekä avointa tietoa työstä, opiskelusta ja harrastuksista.

Rahaviisas-toimintamalli ei ole vain objektiivisen tulotason kasvattamista vaan myös mielen hyvinvoinnin vaalimista tietoisilla taloudellisilla valinnoilla ja perustellulla päätöksenteolla. Myönteisen suhteen rakentaminen henkilökohtaiseen talouteen on yhteiskunnallisesti rakentava teko ja antaa mahdollisuuksia kestävämmälle kehitykselle jo pienistä arjen valinnoista lähtien.

Läsnäoleva yhteisömalli pohjaa sosiaaliseen tietoiseen läsnäoloon (social mindfulness). Parhaimmillaan se auttaa meitä tekemään rakentamaan vahvempia siteitä ympäröivään yhteisöön ja kohtaamaan avoimesti ja keskustellen. Valmennuksessa pysähdytään kuulemisen ja omien tunteiden tunnistamisen äärelle.

Stagella

Maarit Lassander puhui aiheesta "Minun rahasuhteeni - talouden hallinnasta hyvinvointiin" Uusi päivitys 2.0 seminaarissa

Ota yhteyttä